อิเล็กทรอนิกส์ อุทัยธานี > สถานที่ท่องเที่ยว

เขาสะแกกรัง

(1/1)

ple:

 เขาสะแกกรัง
          เขาสะแกกรัง  (เดิมชื่อ เขาแก้ว)  ภูเขามังกรผู้นอนหลับใหลอันโดดเด่นของชาวจีน
นับเป็นสถานที่แห่งแรกเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่จังหวัดอุทัยธานี  ตามทางหลวง
หมายเลข  333  แยกมาจาก ทางหลวงหมายเลข 32  จะเห็นได้ตั้งแต่ระยะไกลโดยเฉพาะ
มณฑป  "สิริมหามายากุฎาคาร"  และอักษรคำว่า  "เมืองพระชนกจักรี" ที่มีสีสันสวยงาม
ในยามค่ำคืนที่อยู่ทางด้านหัวเขาทางทิศใต้  ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของตัวเมืองอุทัยธานี
การเดินทางด้านการเดินทางขึ้นสู่ยอดเขา สามารถเดินทางได้ 3 ทาง คือ โดยรถยนต์ผ่าน
สนามกีฬากลางจังหวัด ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร โดยทางบันได 449 ขั้นบริเวณ
วัดสังกัสรัตนคีรี  และทางบันไดจีนใกล้กับบันไดวัดสังกัสรัตนคีรี.........................

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version